O nas, Rekrutacja, 06 października 2016
codzienna-praca-rekrutera

Niewiele osób poszukujących pracę wie, że zanim nastąpi upragniony telefon z firmy, do której składali aplikację, podlega ona dokładnej weryfikacji i analizie. Analizowane są prezentowane przez Kandydatów kompetencje, kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe czy też plany zawodowe. Pewnie większość osób zastanawia się, skąd rekruter wie, którą aplikację zakwalifikować do dalszych etapów rekrutacji, a którym osobom podziękować za nadesłanie CV bez możliwości prezentacji swojej osoby na bezpośrednim spotkaniu? Śpieszymy z odpowiedzią.

Zanim rekruter przystąpi do procesu rekrutacji, musi się dokładnie do niego przygotować – podsumować wiadomości o firmie, dla której projekt prowadzi, zebrać informacja o branży, w której będzie poszukiwał kandydata. Zobowiązany jest również do zebrania informacji odnośnie poziomu wynagrodzenia dla osób zajmujących podobne stanowiska zatrudnienia w firmach konkurencyjnych. Kiedy rekruter posiada już wiedzę odnośnie obszaru, w którym będzie poszukiwał specjalisty przechodzi do kolejnego kroku, a więc tworzy tzw. profil kandydata. Profil kandydata to nic innego jak zdiagnozowanie obszarów i kompetencji, które są niezbędne, by osoba była w stanie wykonywać powierzone jej zadania w nowej firmie. Pomocą, w kompletowaniu informacji są dla rekruterów sami Klienci zlecający poszukiwania pracownika. Oni bowiem znają najlepiej swoje potrzeby i dokładnie wiedzą, jaką osobę chcieliby zaprosić do współpracy. Klienci również udostępniają rzetelne informacje o swojej organizacji, kulturze pracy itp. – to ważne informacje. Każdy z Nas chciałby wiedzieć jak najwięcej o firmie, w której potencjalnie miałby wykonywać powierzone mu zadania. Łatwo się również domyślić, że im więcej informacji pozyska rekruter od Klienta, tym więcej informacji o pracodawcy będzie mógł przekazać swoim kandydatom.

Kiedy obie strony dokładnie wiedzą kogo poszukują, następuje proces poszukiwań „idealnego kandydata”. Poszukiwania nie są łatwe bowiem kandydatów zgłaszających swoje chęci do wzięcia udziału w rekrutacji jest zawsze sporo. Rekruter, chcąc poszukać najlepszych kandydatów na rynku, prowadzi szeroko zakrojone poszukiwania. W dzisiejszych czasach, gdy rynek pracy jest bogaty w dużą ilość ofert pracy, znalezienie specjalisty jest nie lada wyzwaniem. Poszukiwanie kandydatów zazwyczaj odbywa się wielokierunkowo, bowiem nigdy nie wiadomo, który kierunek pozwoli na znalezienie „idealnego” pracownika. O metodach poszukiwań, stosowanych w rekrutacji wspominaliśmy już wcześniej, we wcześniejszych artykułach (patrz: Jak znaleźć pracę, która da satysfakcję i Human Relations w branży HR, czyli jak ważne są relacje w procesie rekrutacji) . Pozornie proces przygotowania do rekrutacji oraz poszukiwań wydaje się bardzo prosty. W praktyce jednak pojawiają się nie rzadko trudności w poszukiwaniach odpowiednich specjalistów.

Jakie?

O tym w następnym artykule.

Śledźcie Nasz blog, odpowiedź już wkrótce!