Rozwój Zawodowy, 20 września 2017

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Jedynym sposobem, by uzyskać respektowane i ważne uprawnienia na wózek widłowy jest odbycie stosownego kursu (teoretycznego i praktycznego) w ośrodku szkoleniowym oraz danie państwowego egzaminu. Kurs na operatora wózków widłowych nie trwa długo, całość zajmuje zazwyczaj około tygodnia

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Osoba, która zda obie części, otrzymuje certyfikat, potwierdzający uzyskanie uprawnień. Dokument ten jest zazwyczaj wystawiany w trzech językach – po polsku, po angielsku i po niemiecku.

 

Jaki dokument upoważnia do prowadzenia wózków widłowych?

Według rozporządzenia (Dz.U.Nr 79, poz 849 z lipca 2001 ze zmianami z lutego 2003 Dz.U. Nr 50, poz. 426), każda osoba obsługująca wózek widłowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Istnieją dwa rodzaje dokumentów, które pozwalają zgodnie z prawem operować wózkiem jezdniowym na terenie całego kraju, bez ograniczenia czasowego:

 • legitymacja UDT wystawiana po zdanym egzaminie państwowym przez Urząd Dozoru Technicznego
 • Książka Operatora wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zaświadczenia od firm szkoleniowych potwierdzają tylko, że dana osoba odbyła kurs według programu zatwierdzanego przez Urząd Dozoru Technicznego

Takie zaświadczenie wraz z programem szkolenia może być pomocne za granicą, oczywiście należy je przetłumaczyć.

Kursanci często otrzymują też tak zwane zaświadczenia na drukach MEN lub certyfikaty. Mogą być one dodatkiem do legitymacji lub książki operatora. Samodzielnie nie uprawnia do niczego. Stanowi o tym rozporządzenie  (Dz.U. nr 70 poz 650 , Dz.U.Nr 79, poz 849 z lipca 2001 ze zmianami z lutego 2003 Dz.U. Nr 50, poz. 426).

Kto może uzyskać uprawnienia na wózki widłowe? Jakie warunki należy spełnić?

 • ukończone 18 lat
 • badania lekarskie (orzekające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy)
 • ukończony kurs dla operatorów wózków widłowych (potwierdzony stosownym świadectwem stwierdzającym nabyte kwalifikacje)
 • imienne zezwolenie pracodawcy na kierowanie wózkiem na terenie zakładu, hali magazynowej
 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii – w przypadku poruszania się wózkiem widłowym po drogach publicznych (w przypadku poruszania po zamkniętych przestrzeniach – np. magazynu, prawo jazdy nie jest wymagane)

 

Rodzaje uprawnień na wózki jezdniowe

III WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 

To najniższa kategoria uprawnień. Obejmuje wózki z dowolnym napędem i wysokością podnoszenia. Jedynym warunkiem jest tu sterowanie przez operatora przebywającego poza wózkiem.

Wśród pojazdów, które może prowadzić osoba z tymi uprawnieniami są:

 • wózki naładowne,
 • wózki unoszące,
 • wózki ciągnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla.
 • wózki podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla.

Wózki podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego oraz wózki unoszące mogą być dodatkowo wyposażone w podest, na którym stoi operator podczas jazdy wózkiem.

II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

To kategoria najpopularniejsza i najczęściej wybierana przez osoby chcące zostać operatorem wózka widłowego. Poziom II uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia i udźwigu, uprawnia też do obsługi wózków z III WJO. Uprawnienia zezwalają również na pracę z wózkami bocznymi. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, (z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem)

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje swoim zakresem wózki należące do dwóch pozostałych kategorii

Wózki jezdniowe specjalizowane dzielone są na dwie kategorie:

 • Wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem (tak zwane ładowarki teleskopowe)
 • Wózki jezdniowe specjalizowane, które podnoszą do góry zarówno ładunek, jak i operatora.

Jak długo ważne są uprawnienia na wózki widłowe?

Certyfikat otrzymany po pomyślnym ukończeniu kursu na operatora wózków widłowych jest bezterminowy. Oznacza to, że nie musisz ich odnawiać. Uprawnienia na wózki widłowe nie są cofane nawet w sytuacji, gdy prawo jazdy zostanie odebrane za przekroczenie liczby punktów karnych.

Czy polskie uprawnienia na wózki widłowe są akceptowane w Unii Europejskiej (np. Niemczech)?

Zgodnie z dyrektywą  2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). Państwa należące do Wspólnoty Europejskiej mogą uznawać certyfikaty i kwalifikacje uzyskane w innych krajach członkowskich.

Oznacza to, że polskie uprawnienia mogą, ale nie muszą zostać zaakceptowane. Potrzebny niekiedy jest program odbytego szkolenia na wózki widłowe, by pracodawca miał świadomość zagadnień, z którymi pracownik jest zaznajomiony. Zdarza się, że np. niemiecki pracodawca wymaga odbycia kursu doszkalającego na miejscu (zwykle nie trwa ono dłużej niż jeden dzień) lub wykonania dodatkowych badań lekarskich. Najczęściej jednak polskie uprawnienia są w pełni respektowane przez pracodawców poza krajem.

Dlaczego warto zrobić uprawnienia na wózki widłowe?

 • Wyższe kwalifikacje=wyższa płaca

Dodatkowe uprawnienia dają ci szansę na uzyskanie wyższej pensji. Jako wykwalifikowany pracownik otrzymasz lepsze wynagrodzenie niż pracownik magazynu bez uprawnień. Szczególnie pożądanymi na rynku pracy i najlepiej opłacanymi są osoby z I WJO, które nawet w przypadku chwilowego braku ofert na pojazdy specjalizowane, mogą pracować jako operator wózków prowadzonych lub podnośnikowych zwykłych.

 • Oferty pracy za granicą

Operatorzy wózków widłowych, pod warunkiem znajomości komunikatywnej języka obcego, mogą wręcz przebierać w ofertach pracy – w Niemczech, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii. Wielu naszych rodaków już korzysta z tej możliwości, doceniając wypłaty w euro, możliwość poznania nowych ludzi i kultur. Też jesteś zainteresowany? Zajrzyj do naszego działu z ofertami pracy w Niemczech dla operatorów wózków widłowych.

 • Niewielkie wymagania na start

Aby zacząć kurs operatora wózków widłowych należy spełnić niewiele wymagań (opisaliśmy je powyżej). Potem już wszystko zależy od Ciebie. Z pewnością cenne będą również cechy jak precyzja, doskonała orientacja w przestrzeni i zdolność do planowania. Jednak większości rzeczy nauczysz się w trakcie kursu lub w praktyce.

 • Niskie ceny kursów

Koszt kursu na operatora wózka widłowego nie przekracza kilkuset złotych (zwykle do 600 zł). Nie wydaje się to wysoką ceną za uprawnienia otwierające wiele drzwi i ważne bezterminowo. To inwestycja w przyszłość, która szybko się zwróci.

 

Tutaj znajdziesz najnowsze oferty pracy w Niemczech.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.