Formalności, 07 lutego 2022

Dla pracownika, który pierwszy raz ma do czynienia z rozliczeniem miesięcznym pracy w Niemczech, pełne zrozumienie zawartych w nim punktów może stwarzać spore problemy. Poniżej omawiamy najważniejsze punkty rozliczenia miesięcznego, będące kluczem do jego lepszego zrozumienia i pierwszej, samodzielnej jego analizy.

Rozliczenie miesięczne pracy w Niemczech – od czego zacząć?

Pierwsza część rozliczenia zawiera dane osobowe pracownika m.in. numer personalny, numer SV, numer ID, kasę chorych, do której należy pracownik oraz dodatkowo informację na temat ilości dni roboczych w danym miesiącu rozliczeniowym.

W drugiej części rozliczenia znajdują się informacje na temat składowych, które rzutują na ostateczne wynagrodzenie pracownika. Znajdziemy tutaj informacje dotyczące diety, godzin etatowych, pracy w niedziele, nadgodzin, pracy w godzinach nocnych oraz godzin ponadetatowych.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

Analiza rozliczenia miesięcznego pracy w Niemczech

Przechodząc do bardziej szczegółowego omówienia drugiej części rozliczenia:

 • Pierwsze dwa elementy to kody 114 i 115. Jest to dieta. Przysługuje ona pracownikowi po przepracowaniu danego dnia powyżej czterech godzin. Aby sprawdzić, ile diety nam przysługuje, należy pomnożyć ilość dni roboczych (ich suma zawarta jest w pierwszej części rozliczenia) przez podaną stawkę diety. Jest ona rozbita na wspomniane powyżej dwie pozycje (114 i 115), które należy zsumować.
 • Kolejny punk to Zeitlohn (kod 701) – jest to ilość dni roboczych. Bierzemy tutaj pod uwagę przepracowane dni od poniedziałku do piątku, pomnożone przez etat, czyli 7 godzin przypadających na jeden dzień, ponieważ regularny czas pracy wynosi 35 godzin tygodniowo.
 • Kod 722 to Sonntagsarbeit, czyli praca w niedzielę. Każdemu pracownikowi za pracę w niedzielę przysługuje dodatek w wysokości 50% stawki godzinowej.
 • Uberstunden, czyli kod 710 to nadgodziny. Liczone są one powyżej ośmiu godzin dziennie w skali miesiąca. Jeśli miesiąc ma 20 dni roboczych, wówczas należy wykonać następujące obliczenie: 20 dni x 8 godzin = 160 godzin. Wszystkie wypracowane godziny (z wyłączeniem pracy w niedzielę) powyżej 160, są wypłacane pracownikowi w wysokości 25% stawki godzinowej, wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc.
 • Kolejny podpunkt to godziny nocne – kod 765. Dodatek ten przysługuje za pracę w godzinach nocnych, najczęściej między 22:00 a 6:00. Jego wysokość to 25% stawki godzinowej.
 • Kod 790 (ZK Monat) wskazuje na liczbę godzin, którą pracownik zgromadził ponad etat, czyli 35 godzin w tygodniu. Liczymy je następująco: od wszystkich przepracowanych dni w miesiącu odejmujemy pozycję 701 czyli Zeitlohn.
 • Ostatni w tej części rozliczenia podpunkt to ZK Summe – kod 791. Jest to skarbonka (bank godzin), na którą pracownik odkłada wszystkie zgromadzone godziny nadliczbowe. Pracownik może je odebrać w formie czasu wolnego od pracy. Jeżeli zostanie uzbierana ich maksymalna wartość, czyli 35 lub 70 godzin (w zależności od projektu, w jakim uczestniczy pracownik), wówczas wszystkie godziny powyżej są wypłacane.

Trzecia i czwarta część rozliczenia miesięcznego

W trzeciej części rozliczenia znajdują się informacje na temat składek na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe, ubezpieczenia w przypadku bezrobocia oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Czwarta część zawiera dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem, które ponosi pracownik. Może to być m.in. zakwaterowanie, określane jako Miete Abzug (kod 593 lub 595), a także ewentualne zaliczki, które pracownik pobrał w danym miesiącu rozliczeniowym (kod 589). Każdy pracownik ma prawo do otrzymania dwóch zaliczek w miesiącu, których maksymalna wartość to 350 euro. Dwie pierwsze zaliczki są darmowe, a każda następna kosztuje pracownika 10 euro. Określane są one kodem 504 – Gebühren.

Wszystkie kolejno omówione wartości rzutują na ostateczną kwotę, którą pracownik otrzyma za pracę w danym miesiącu.

Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia okazały się bardziej zrozumiałe, a samodzielna analiza pierwszego rozliczenia miesięcznego nie będzie sprawiać już więcej trudności. W razie dodatkowych wątpliwości, zachęcamy także do obejrzenia filmu instruktażowego na naszym kanale YouTube, w którym na konkretnych przykładach omawiamy powyższe punkty.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.