Formalności, 10 stycznia 2023

Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci – Kindergeld. O całej procedurze przeczytasz poniżej.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

O zasiłek rodzinny może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny dziecka jeśli:

 • jest legalnie zatrudniony w Niemczech powyżej 6 miesięcy,
 • ma własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
 • jest oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

W każdym z powyższych przykładów dzieci muszą przebywać na stałe w gospodarstwie rodzinnym pracownika. Nie ma znaczenia, czy dzieci mieszkają w Polsce czy Niemczech.

Potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o Kindergeld? Zostań naszym pracownikiem i uzyskaj wsparcie! Szczegóły na końcu artykułu.

Na kogo przysługuje Kindergeld?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest zarówno na dzieci rodzone (leibliche Kinder), jak i przysposobione (adoptierte Kinder). Istnieje również możliwość otrzymania świadczenia na dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego pracownika na stałe. Np. dzieci współmałżonka z innego związku, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (dotyczy związków jednopłciowych), dzieci przybrane (die Pflegekinder), a nawet wnuki, jeśli opiekę prawną nad nimi sprawują dziadkowie.

Świadczenie otrzymywać można na potomstwo od jego narodzin aż do 18 roku życia. Czas ten może zostać wydłużony, jeśli dziecko kontynuuje naukę, maksymalnie do 25 roku życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością).

Jaka jest wysokość Kindergeld?

Miesięczna wysokość świadczenia wynosi 250€ na każde dziecko.

Numer identyfikacyjny/Steuerliche Identifikationsnummer

Od 01.01.2016 istotnym warunkiem otrzymania Kindergeld jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego (Steuerliche Idendifikationsnummer). Aby go otrzymać, należy mieć niemiecki adres zameldowania oraz rozliczać podatki na terenie Niemiec. Osoby, które nie są zameldowane, a podjęły sezonową pracę, otrzymują również numer identyfikacji po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

Numer identyfikacyjny znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach (Lohnsteuerbescheinigung) lub na decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid). Jeśli numer IdNr jest nieznany, można wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.bzst.de (zakładka Steuern National, Steuerliche Identifikationsnummer, Eingabeformular). Informacje o numerze identyfikacyjnym są poufne, dlatego numer zostaje przesłany listownie na adres zameldowania. Czas oczekiwania na taką przesyłkę to około miesiąc.

Kindergeld a 500+

Od 1 kwietnia 2016, kiedy w Polsce ruszyły wypłaty nowego świadczenia, często dostajemy pytania „Czy mogę dostawać Kindergeld i 500+”. Owszem, jest to możliwe, ale w tym wypadku Kindergeld zostaje pomniejszona o kwotę odpowiadającą 500 złotym. FamilienKasse o wypłacie świadczenia informuje polski Urząd Marszałkowski.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do Familienkase?

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o Kindergeld, jest dość długa i uzależniona od formy zatrudnienia opiekuna dziecka. Warto dopilnować, by skompletować od razu wszystkie potrzebne zaświadczenia. Unikniemy w ten sposób konieczności ich dosyłania i skrócimy czas oczekiwania na wypłaty. Poniżej możesz pobrać dokładną listę wymaganych pism, w zależności od Twojego statusu zatrudnienia.

Dla pracowników niedelegowanych – [Pobierz]

Dla pracowników delegowanych do Niemiec – [Pobierz]

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w DE – [Pobierz]

Warto pamiętać, że procedura przyznawania Kindergeld bywa długa – niekiedy to nawet 6 miesięcy. Dlatego warto rozpocząć ją jak najwcześniej. Nawet jeśli rozpatrywanie wniosku się przedłuża, ale ostatecznie wynik będzie pozytywny, to świadczenia zostaną wypłacone wstecznie. Raz otrzymane świadczenie trwa aż do zakończenia przez pracownika pracy w Niemczech lub do osiągnięcia przez dzieci granicy wiekowej. Nie trzeba go odnawiać, jeśli warunki stwierdzone we wniosku się nie zmieniły. Natomiast każdą zmianę mającą wpływ na przyznanie świadczenia należy na bieżąco komunikować w Familienkasse (np. ukończenie szkoły przez dziecko i rozpoczęcie nowej, kolejnego szczebla, lub zakończenie stosunku pracy i podjęcie nowego).

 

Kindergeld? Pomożemy!

Masz wątpliwości związane z uzyskaniem Kindergeld? Przypominamy, że dla naszych pracowników oferujemy nieodpłatną pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności!

W jej zakres wchodzi:

 • pomoc przy wypełnianiu formularzy,
 • analiza przesłanych dokumentów,
 • stworzenie i wysłanie wniosku o Kindergeld do odpowiedniej Familienkasse,
 • odpowiadanie na pisma z urzędu dotyczące Kindergeld,
 • weryfikacja decyzji wydanej przez Familienkasse, ewentualnie odwołanie się od decyzji.

Tutaj znajdziesz aktualne oferty pracy w Niemczech.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.