Formalności, 05 czerwca 2022

 

System rozliczania podatków w Niemczech różni się od polskiego. Klasy podatkowe w Niemczech przyprawiają czasem pracowników wyjeżdżających pierwszy raz o zawrót głowy. Dlatego przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji o systemie fiskalnym naszych zachodnich sąsiadów.

Klasy podatkowe w Niemczech – rodzaje

Klasa I – ok. 28% podatku – (miesięczny dochód wolny od podatku to 1148,99 EUR włącznie)

 • osoby niezamężne,
 • osoby rozwiedzione,
 • osoby pozostające w długotrwałej separacji,
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską
 • osoby owdowiałe (powyżej dwóch lat po śmierci współmałżonka)

Klasa II (miesięczny dochód wolny od podatku to do 1656 EUR włącznie)

 • osoby samodzielnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny

Klasa III – ok. 26% podatku – (miesięczny dochód wolny od podatku to do 2174,99 EUR włącznie)

 • osoby zamężne, jeżeli partner jest bezrobotny lub nie należy do V klasy podatkowej,
 • osoby w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej,
 • osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka,

Klasa IV (miesięczny dochód wolny od podatku do kwoty 1148,99 EUR włącznie)

 • osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków przynależy do klasy IV

Klasa V (miesięczny dochód wolny od podatku to do 108 EUR włącznie)

 • Dotyczy osób, których małżonek zalicza się do III klasy podatkowej

Klasa VI (brak dochodu wolnego od podatku)

 • Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa dotyczy drugiej pracy (brak kwoty wolnej od podatku).
 • Przyznawana jest także w sytuacji niezarejestrowania w urzędzie lub wystąpienia niezgodności danych w urzędach.

Pracownicy MONDI otrzymują zwykle klasę I, III lub VI. Miesięczne kwoty wolne od podatku zmieniają się co roku.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

Rozliczenie podatkowe z małżonkiem żyjącym w Polsce

Jeśli dochody pary łącznie w co najmniej 90% podlegają niemieckiemu podatkowi, to można uzyskać III klasę podatkową. W sytuacji, gdy zarobki jednego z małżonków są niższe niż 16.708 euro rocznie, to III klasa podatkowa jest możliwa, nawet bez spełnienia warunków 90%. Klasę zmienić można w niemieckim urzędzie skarbowym. Osoba zatrudniona w Niemczech, rozliczając się  w Niemczech, musi dołączyć zaświadczenie o dochodach małżonka mieszkającego w Polsce.

Wspólne rozliczenie razem z mężem lub żoną żyjącym na stałe w Polsce jest korzystne, jeśli ten zarabia mniej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość specjalnych odliczeń podatkowych uzyskiwanych z tytułu rozłąki rodziny. Można dzięki temu pomniejszyć podatek o koszty podróży do ojczyzny raz w miesiącu. Odliczenie to jest opcjonalne, więc obowiązek dopełnienia formalności spoczywa na osobie zatrudnionej.

 

Tutaj znajdziesz najnowsze oferty pracy w Niemczech.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.