Formalności, 01 marca 2017

Jeśli pracujesz w Niemczech lub planujesz wyjazd, z pewnością spotkasz się z pojęciem „Zeitkonto”, czyli konta czasowego. Warto wiedzieć, w jaki sposób ono działa, by rozumieć naliczanie wynagrodzenia oraz przysługującego pracownikowi urlopu.

Co to jest Zeitkonto?

W niemieckim prawie pracy istnieje zapis zobowiązujący pracodawców do wprowadzenia tzw. kont czasowych (Zeitkonto lub Arbeitszeitkonto). Najłatwiej porównać je do skarbonki, w której zamiast pieniędzy gromadzimy przepracowane godziny nadliczbowe.

Jak działa Zeitkonto?

Niemiecki standardowy etat wynosi 35 godzin tygodniowo, co daje 7 godzin dziennie. Jeżeli zatrudniony pracownik przepracuje w ciągu dnia więcej niż siedem godzin, zostają one wrzucane do tej skarbonki jako godziny nadliczbowe. Na zakończenie każdego miesiąca pracodawca wylicza, ile godzin w ostatnim czasie osoba zatrudniona przepracowała.

Czemu służą godziny na Zeitkoncie?

Jeśli pracownik w pewnym miesiącu pracuje mniej niż 35 godzin w ciągu tygodnia, różnica zostanie pokryta właśnie za pomocą godzin zgromadzonych na koncie czasowym. Pracownik dzięki godzinom nadliczbowym w Zeitkoncie może także wydłużyć płatny urlop ponad ustawową normę.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

Ile godzin mieści się na koncie czasowym?

Niemieckie konto czasowe zwykle mieści do 150 godzin. W MONDI jednak preferujemy limit 70 godzin, zdarza się, że Klient z którym współpracujemy ma niższe limity – 35 lub 14 godzin (zawsze jest to wielokrotność 7 godzin, czyli dziennego dnia pracy).

Konto zapobiega miesięcznym wahaniom wynagrodzenia, ponieważ jeżeli ktoś potrzebuje dłuższego urlopu, który mu jeszcze nie przysługuje, to może na ten  cel wykorzystać godziny zgromadzone na koncie czasowym w formie pełnopłatnego urlopu. Poza tym w sytuacji kiedy nie wypracuje etatu zostaje on uzupełniony godzinami z konta czasowego.  Obecność na Zeitkoncie kilku godzin nadliczbowych daje pracownikowi psychiczny komfort, że w razie wypadków losowych może wziąć kilka godzin lub dni wolnego.

Co stanie się, jeśli przekroczę limit Zeitkonta?

Jeśli „skarbonka” z godzinami nadliczbowymi pracownika się zapełni wszystkie godziny, które nie zmieszczą się do skarbonki, zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem w najbliższym miesiącu. W przypadku zakończenia współpracy z daną osobą, z ostatnim wynagrodzeniem wypłacane są wszystkie godziny zgromadzone na koncie czasowym.

Na początku pracy w Niemczech zasady funkcjonowania Zeitkonta wydają się skomplikowane. Na dłuższą metę jednak ten system jest korzystny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, gdyż zapewnia elastyczność współpracy i kontrolę nad godzinami nadliczbowymi – obie strony mają pełną świadomość  stopnia zapełnienia „skarbonki”.

Jeśli jakaś kwestia Cię nurtuje, a nie została tu opisana lub coś wymaga szerszego wyjaśnienia – daj nam znać w komentarzach!

 

Tutaj znajdziesz najnowsze oferty pracy w Niemczech.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

    Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.