Pracodawca, Rozwój Zawodowy, Rynek Pracy, 16 września 2016
Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników to temat, na który przeprowadzono wiele badań oraz eksperymentów naukowych. Wiele z nich pokazało, że czynnikiem motywującym nas w miejscu pracy nie są wyłącznie perspektywy awansu płacowego, związanego ze zwiększeniem wynagrodzenia pracownika czy awansu pionowego, polegającego na zmianie stanowiska na wyższe w hierarchii organizacji.

Najsłynniejsze badanie dotyczące motywacji i motywowania pracowników przeprowadził Lawrence Lindhall w Stanach Zjednoczonych. Wyniki eksperymentu były zaskakujące. Poproszono robotników, by wskazali elementy, które motywują ich do pracy. Następnie zadano pytanie osobom zarządzającym – co ich zdaniem motywuje pracowników do wykonywania powierzonych zadań. Okazało się, że aspekt finansowy oraz perspektywa awansu na wyższe stanowisko, wcale nie zostały wymieniane na pierwszym miejscu. Najistotniejszym elementem wskazanym przez pracowników było uznanie oraz docenienie ze strony zwierzchników, a także możliwość uczestnictwa w życiu firmy. Późniejsze badania potwierdziły wnioski Lindhall’a.

Potrzeby pracowników zmieniają się na przestrzeni lat. Pracodawcy starają się być czujni w zakresie obserwacji tego procesu oraz responsywnie reagować na zmiany. Zupełnie inne czynniki motywują młodych pracowników, a inne doświadczonych. Przykładowo młode osoby, u progu kariery zawodowej wskazują na jasną ścieżkę kariery, możliwości rozwoju oraz atmosferę w pracy. Pracownicy z dłuższym stażem cenią sobie empatię, zrozumienie, zaufanie oraz uznanie przełożonego. Jedno jest pewne – żadna z grup nie skupia się na gratyfikacji finansowej jako głównym czynniku motywacyjnym.

Motywowanie pracowników – przykłady

Nadawanie sensu wykonywania zadań i obowiązków

Pracownik mający poczucie wkładu w rozwój firmy, angażuje się w powierzone zadania i obowiązki. Świadomość, że najdrobniejsze działania składają się na realizację misji firmy, wywołuje poczucie dumy i uczestnictwa w ważnym procesie.

Gratyfikacja słowna

Jak okazuje się pochwały słowne są wskazywane jako element, którego bardzo często brakuje w relacji pracownik-przełożony. Gratyfikacja słowna jest czymś w rodzaju informacji zwrotnej, której potrzebujemy, by wiedzieć, czy dane zadanie zostało zrealizowane dobrze. W polskich firmach obowiązuje tendencja do udzielania negatywnej informacji zwrotnej, nie pamiętając o pozytywnej. Dlatego pracownicy mają poczucie ciągłej krytyki ze strony pracodawcy oraz niedocenienia. Krótka pochwała na temat konkretnego zachowania lub informacja korygująca spowodują, że przestaniemy skupiać się wyłącznie na negatywnych aspektach naszych działań w pracy zawodowej.

Inwestycja w ludzi

Pracownicy chcą mieć poczucie, że kadra kierownicza dba o ich rozwój. Poczucie samorealizacji nie powinno dotyczyć wyłącznie życia zawodowego. Zmotywowany pracownik realizuje się w życiu zawodowym, rodzinnym oraz w swoich pasjach. Nie oznacza to, że pracodawca ma wkraczać w życie prywatne pracowników. Chodzi bardziej o stworzenie warunków, by wspomniane aspekty nie uległy zaniedbaniu.

To jedynie przykłady form motywacji pozafinansowej, które budują atmosferę w firmie, w szczególności tę między pracownikami a kadrą zarządzającą. Dzięki temu więcej aspektów zaczyna łączyć pracownika z firmą, a to daje silne podstawy do zbudowania relacji w organizacji.