Pracodawca, 28 listopada 2019

Employer Branding to nieodłączny element strategii marki pracodawcy, jeśli chce on budować swój wizerunek w oparciu o wartości czyniące jego firmę atrakcyjną z perspektywy obecnych i potencjalnych pracowników. Dowiedz się czym jest Employer Branding oraz jakie aspekty wchodzą w jego zakres.

Czym jest Employer Branding?

Nazwa Employer Branding zazwyczaj nie jest tłumaczona, ponieważ trudno znaleźć dla niej prosty odpowiednik w języku polskim. Jest on jednak rozumiany jako budowanie marki pracodawcy.  Oznacza zatem wszelkie działania pracodawcy, których celem jest stworzenie jego pozytywnego wizerunku. Coraz więcej firm zwraca na nie uwagę, ponieważ mają one pozytywny wpływ zarówno na przyciągnięcie nowych pracowników, jak i zatrzymywnie tych, których już w firmie pracują. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy zdecydowanie bardziej sprzyja pracownikowi, benefity w postaci – przykładowo – prywatnej opieki medycznej czy karnetu sportowego są już niemal nieodłącznym elementem umowy. Dlatego właśnie Employer Branding jest dziedziną, która powstała w ramach rozwoju rynku, pomagającą firmom pozyskiwać pracowników posiadających wyższe kwalifikacje, co pozwala im na zyskanie przewagi nad konkurencją.

Employer Branding – typy

Wewnętrzny – jego działania skupiają się na wewnętrznych pracownikach. Mają one na celu tworzenie zarówno świetnej atmosfery w firmie, jak i poczucia otwartych możliwości rozwoju. Są to niezwykle ważne elementy, które każdy pracodawca w dzisiejszych czasach powinien brać pod uwagę. Przykładami działań z zakresu wewnętrznego Employer Brandingu są wszelkie benefity pracownicze, tworzenie i dystrybucja wewnętrznych materiałów, takich jak np. newsletter, wyjazdy i spotkania integracyjne czy finansowane z ramienia firmy szkolenia. Do tych działań zaliczyć należy także prowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz wszelkie programy rozwoju pracowników.

Zewnętrzny – działania z jego zakresu nastawione są przede wszystkim na potencjalnych pracowników. Mają one na celu sprawić, aby postrzegali oni firmę jako atrakcyjnego pracodawcę. Wśród jego elementów możemy wyróżnić atrakcyjny wygląd ogłoszeń rekrutacyjnych, wygląd zakładki Kariera na stronie internetowej firmy, uczestnictwo jej przedstawicieli w targach pracy lub promocja na uczelniach.