Kandydat, Rekrutacja, Rynek Pracy, 06 lipca 2016
rekrutacja a rynek pracownika

 

Czym jest rekrutacja?

Pierwsze słowa, jakie nasunęły się w naszym zespole po zadaniu pytania, to „idealne dopasowanie”.

Definicje opisują rekrutację  jako  proces, którego celem jest wyłonienie spośród dostępnej grupy kandydatów, osoby, która możliwie najlepiej spełnia oczekiwania przyszłego pracodawcy.

To proces wieloetapowy. Punktem wyjścia jest analiza potrzeb oraz braków kadrowych organizacji, następny krok to wyselekcjonowanie grupy osób spełniających owe potrzeby. Sposoby dotarcia do potencjalnych kandydatów są różne. Od metod pośrednich, np. wystawienie ogłoszenia – do tych opartych na direct search, np. nawiązywanie kontaktu ze specjalistami za pośrednictwem portali biznesowych. Etapem końcowym jest dokonanie wyboru spośród dostępnej ilości kandydatów. Opiera się on na weryfikacji kompetencji wybranych kandydatów w odniesieniu do stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.  Weryfikacja odbywa się za pomocą rozmowy rekrutacyjnej, często też przy użyciu testów wiedzy merytorycznej, jeśli wymaga tego stanowisko.

Okres trwania procesu rekrutacji rozciąga się na od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od szczebla stanowiska.

Dlaczego „idealne dopasowanie”?

Bo staramy się spełnić nie tylko oczekiwania pracodawcy, ale i potencjalnego pracownika. Dzisiejszy rynek pracy rzuca wyzwanie rekruterom. Kluczowym elementem procesu jest nie tylko firma zgłaszająca zapotrzebowanie na pracownika, ale i rekrutowany specjalista. Szala przechyla się w stronę zjawiska „rynku pracownika”, co oznacza, że w dużej mierze warunki rządzące na rynku pracy są określane przez specjalistów w danych branżach. Sukces rekrutacji to spełnienie marzenia o partnerstwie ludzi i firm.