Rynek Pracy, 08 marca 2017

W kwestii przyszłości rynku pracy tymczasowej, zdania specjalistów są podzielone. Jak wygląda jego sytuacja obecnie i kto może czerpać korzyści ze współpracy z agencją zatrudnienia?

Czym jest praca tymczasowa?

W pracę tymczasową zaangażowane są 3 podmioty – pracodawca, pracownik oraz agencja pośrednicząca.  Pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję, która jest faktycznym pracodawcą, jednak świadczy on pracę na rzecz firmy, która decyduje o czasie i sposobie pracy. Pracownicy tymczasowi pracują na podstawie umów o pracę na czas określony (chociaż stosowanie umów cywilnoprawnych jest tutaj również dopuszczalne).

Umowa ta różni się od umowy kodeksowej okresem wypowiedzenia, długością urlopu oraz możliwością zawierania nieograniczonej liczby  umów w maksymalnym czasie  18 miesięcy. Pracownik zatrudniony w ten sposób musi mieć prawo do równego traktowania z pracownikami własnymi firmy, szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenie.

Jak wygląda rynek pracy tymczasowej w Polsce?

W Polsce zarejestrowanych jest 7670 agencji zatrudnienia o różnym profilu. Jak podaje Polskie Forum HR, w trzecim kwartale 2016 roku pracowało 413 tysięcy pracowników tymczasowych (w tym 211 tysięcy na pełen etat), co stanowi 2,5% wszystkich pracujących w Polsce.

Dla porównania w 2015 roku był to tylko 1%. Taki poważny wzrost świadczy o tym, że zapotrzebowanie na pracę agencji zatrudnienia rośnie. Coraz więcej firm zgłasza problem z pozyskaniem kandydatów na wakaty, a w ich zapełnieniu nie pomaga struktura rynku pracy w Polsce. W trzecim kwartale 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 5,6%  (GUS). Szacuje się, że w najbliższym czasie nie będzie rosła.

Czas pracownika

Powszechnie mówi się o rynku pracownika. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wymarzona praca czeka na każdego. Jednak prawdą jest, że przy dobrym rozeznaniu na rynku można uzyskać dużo lepsze warunki lub benefity. W uprzywilejowanej sytuacji są specjaliści, szczególnie branży finansowej, usługowej czy informatycznej. To dobry moment na zmianę pracy dla niemal wszystkich. Istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników. Brakuje ich na rynku, więc pracodawcy muszą o nich zawalczyć. Jak?

Lepszym wynagrodzeniem, dodatkowymi ubezpieczeniami, możliwością bezpłatnego dojazdu do pracy, wycieczkami, elastycznym czasem pracy, atrakcyjnymi szkoleniami, darmowymi kursami. Coraz więcej pracowników jest też zadowolonych ze swojej pracy. Może czas się zastanowić, czy należysz do tej grupy?

Dlaczego coraz więcej przedsiębiorców zgłasza się do agencji pracy tymczasowej?

Pracodawcy przyzwyczaili się do sytuacji, kiedy to oni sterowali rynkiem pracy. Wiele firm wciąż potrzebuje pomocy w odnalezieniu się na rynku pracownika. Agencje pracy tymczasowej, przede wszystkim mogą w stosunkowo szybkim czasie zapewnić potrzebną ilość pracowników, a jeśli popyt odznacza się wysoką sezonowością lub jest chwilowy, mogą skorzystać z umów krótkoterminowych.

Pracodawca może przed stałym zatrudnieniem sprawdzić pracownika. Poza zapewnieniem elastyczności w zarządzaniu zasobami agencje wspomagają też elastyczność finansową przedsiębiorcy, przejmując odpowiedzialność za prace związane z procesem rekrutacji i kosztami obsługi kadrowo-płacowej. W ogólnym rozrachunku usługi agencji są zwykle tańsze niż samodzielna rekrutacja.

Agencje pracy tymczasowej często również trudnią się pozyskiwaniem kandydatów na stanowiska wyższego szczebla. Mają swoje bazy oraz wyspecjalizowane i często niecodzienne techniki, którymi wewnętrzny dział personalny nie dysponuje. Dzięki nim potrafią nie tylko znaleźć odpowiedniego pracownika w krótkim czasie, ale również mają dostęp do większej ilości kandydatów.

Czy warto być zatrudnionym przez agencję pracy tymczasowej?

Coraz więcej osób darzy zaufaniem agencje pracy tymczasowej. Nie tylko dlatego, że można łatwiej znaleźć pracę, ale także dlatego, że nie trzeba się wiązać z pracodawcą, którego nie jesteśmy pewni. Młode osoby mogą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, których oczekuje od nich rynek. Co więcej, daje to większą elastyczność i możliwość spróbowania swoich sił w wielu miejscach bez zmiany pracodawcy. Dużym plusem jest także zdjęcie z barków pracownika kwestii organizacyjnych – agencje zapewniają zwykle pomoc w formalnościach związanych z zarudnieniem, zarówno w kraju jak i za granicą.

Dla kogo praca tymczasowa?

Z tej formy zatrudnienia korzystają też osoby powracające na rynek pracy, które potrzebują wprowadzenia lub tak jak np. kobiety po urodzeniu dziecka, które chcą łączyć pracę zawodową z macierzyństwem. Aż 11% osób zatrudnionych przez agencję pochodzi z grupy wiekowej 50+. Agencje chętniej podejmują współpracę z tą grupą zawodową, ponieważ wiedzą, że są to rzetelni pracownicy, którym jednocześnie jest trudniej znaleźć pracę. Warto dodać, że ponad 20% pracowników tymczasowych uzyskuje stałe zatrudnienie w firmie.

Kamila Mogilewska