Formalności, 08 maja 2017

Już 1. kwietnia 2017 roku w Niemczech wchodzą w życie poważne zmiany dla firm zajmujących się najmem pracowników tymczasowych. Nowe przepisy wiążą się z wyższymi kosztami zarówno dla firmy delegującej, jak i klienta najemcy. Dotyczą one również pracowników zatrudnianych w ramach pracy tymczasowej. Zapoznaj się z założeniami nowego prawa:

 

Maksymalny czas kontraktu w ramach pracy tymczasowej

Przede wszystkim zmianie ulegnie czas, który pracownik może maksymalnie pracować na jednym kontrakcie w ramach pracy tymczasowej. Będzie to 18 miesięcy (wg aktualnych informacji podanych przez Federalny Urząd Pracy rozumianych jako 18×30 dni). Liczenie tego czasu rozpocznie się od 1 kwietnia 2017 r.

Po jego upływie pracownik musi odbyć co najmniej 3-miesięczną przerwę, zostać zatrudnionym przez niemiecki zakład, w którym do tej pory świadczył pracę, lub przejść na kontrakt do innej firmy najmującej.

Co ważne – czas przepracowany w jednej firmie w Niemczech sumuje się. Oznacza to, że jeżeli pracownik został oddelegowany przez inną agencję pracy tymczasowej do tego samego przedsiębiorstwa, łączny czas nie może przekroczyć 18 miesięcy. Dlatego też pracownicy mają obowiązek informowania każdego pracodawcy o wcześniejszych miejscach świadczenia pracy, jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę.

Wyłączeniu z czasu 18 miesięcy nie podlegają urlopy, zwolnienia lekarskie i wszelkie inne nieprzepracowane dni. Liczymy czas od rozpoczęcia stosunku pracy do zakończenia kontraktu.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

Co się stanie, jeśli maksymalny czas zatrudnienia zostanie przekroczony?

Konsekwencją nieodmeldowania pracownika po czasie 18 miesięcy jest automatyczne powstanie stosunku pracy z firmą, na której rzecz pracowała osoba zatrudniona (oznacza to, że pracownik tymczasowy staje się pracownikiem niemieckiej firmy, bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów i dokonywania ustaleń). Pracownik może złożyć odwołanie od tej sytuacji w Bundesagentur für Arbeit. Musi to nastąpić w ciągu miesiąca od momentu zawarcia automatycznego stosunku pracy i wiąże się z poważnymi sankcjami wobec agencji pracy jak i firmy najmującej pracowników.

 

Praca tymczasowa w Niemczech – wynagrodzenie pracowników wynajmowanych

Zmiany obejmują również sposób wynagradzania pracowników zatrudnianych na warunkach pracy tymczasowej. Od dziesiątego miesiąca trwania umowy, pracodawca zobowiązany jest wyrównać stawki do tych, które otrzymują pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w niemieckim zakładzie pracy.

Wyjątek od tej zasady stanowią firmy należące do branż gospodarki, w których działają umowy taryfowe. W ich wypadku wyrównanie stawek musi nastąpić po 15 miesiącach. Wynika to z funkcjonowania dodatków branżowych.

 

Tutaj znajdziesz najnowsze oferty pracy w Niemczech.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

    Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.