Rynek Pracy, 27 czerwca 2018

Czym jest Urlaubsgeld (dodatek urlopowy) w Niemczech?

Dodatek urlopowy w Niemczech, czyli Urlaubsgeld, to dodatkowe świadczenie, które może być wypłacane pracownikom, którzy idą na urlop, zwykle w okresie letnim. Warto wiedzieć, że Urlaubsgeld nie jest tym samym co Urlaubsvergütung, czyli standardowym wynagrodzeniem, które pracodawca płaci podczas urlopu. Urlaubsgeld nie jest niestety regulowany w żadnym akcie prawnym w Niemczech, dlatego rodzi wiele pytań, szczególnie wśród osób od niedawna mających umowę na warunkach niemieckich.

 

Kto może otrzymać Urlaubsgeld?

Dodatek urlopowy w Niemczech jest dobrowolnym świadczeniem. Jednak prawo do niego może wynikać z kilku rodzajów regulacji:

  1. Z umowy o pracę – w niektórych przypadkach informacja o Urlaubsgeld zapisana jest w umowie. Wtedy to właśnie ten dokument reguluje zasady przyznania. Oznacza to np. że jeśli zawarto w nim zapis, że dodatek może zostać odebrany w każdej chwili, pracodawca ma do tego prawo, chyba że zawarte klauzule zostaną sądownie uznane za niejasne lub niedozwolone.
  2. Regulacje taryfowe – Urlaubsgeld może wynikać ze zbiorowego układu pracy (der Tarifvertrag). Dokument ten poza informacją o samym dodatku musi odnosić się do umowy o pracę. Pracownik musi należeć do związku zawodowego (die Gewerkschaft), a pracodawca organizacji pracodawców, które zawarły odpowiednią umowę.
  3. Tradycja – jeśli firma wypłacała dodatek urlopowy regularnie i przez dłuższy czas (co najmniej 3 lata).

Kiedy pracodawca może przestać wypłacać Urlaubsgeld?

Pracodawca może podjąć taką decyzję bez porozumienia z pracownikami w sytuacji, gdy występują okoliczności zagrożenia upadłością firmy lub jej zyski drastycznie spadły.

Ile wynosi Urlaubsgeld w Niemczech?

Wysokość dodatku urlopowego w Niemczech nie jest regulowana odgórnie, dlatego decyzja ta jest zależna od konkretnego pracodawcy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wyznaczenie procentowej wysokości miesięcznej pensji lub stała kwota dla wszystkich.

Dodatek urlopowy a wypowiedzenie

Zwykle Urlaubsgeld jest wypłacany tylko wtedy, gdy stosunek pracy jest po ich otrzymaniu kontynuowany co najmniej do wyznaczonego terminu. Równie często stosowanym rozwiązaniem jest niewypłacanie dodatku osobom przebywającym na okresie wypowiedzenia.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

Czu Urlaubsgeld jest opodatkowany?

Tak. Dodatek podlega na koniec roku pełnemu opodatkowaniu jak większość bonusów.

Czy kobiety w ciąży mogą liczyć na wypłacenie dodatku?

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, macierzyństwo nie może mieć wpływu na świadczenia dodatkowe w tym ma dodatek urlopowy. Pracodawca nie może go z tego tytułu nawet obniżyć.

 

Tutaj znajdziesz najnowsze oferty pracy w Niemczech.

 

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

    Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.