Rynek Pracy, 25 września 2021

Niemiecki dodatek urlopowy, czyli Urlaubsgeld, to dodatkowe świadczenie, które może być wypłacane pracownikom idącym na urlop, zwykle w okresie letnim. Szczegóły dotyczące  tego, czym jest Urlaubsgeld znajdziesz tutaj. Z kolei Weihnachtsgeld jest dodatkiem pieniężnym wypłacanym pracownikom z tytułu Świąt Bożego Narodzenia.

Dowiedz się, jakie są warunki ich otrzymania po podjęciu pracy z nami!

1. Kiedy przysługują Ci dodatki Urlaubsgeld oraz Weihnachtsgeld?

Po upływie szóstego miesiąca nieprzerwanego trwania stosunku pracy, pracownikowi przysługują specjalne dodatki finansowe w postaci dodatku urlopowego oraz bożonarodzeniowego.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

2. Kiedy możesz spodziewać się wypłaty dodatków?

Wypłata dodatku urlopowego następuje wraz z rozliczeniem za miesiąc czerwiec każdego roku, natomiast wypłata dodatku z okazji świąt Bożego Narodzenia następuje wraz z rozliczeniem za miesiąc listopad każdego roku.

3. Jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać dodatek urlopowy i bożonarodzeniowy?

Warunkiem otrzymania pieniędzy jest co najmniej sześciomiesięczny, nieprzerwany, niewypowiedziany stosunek pracy przed odpowiednimi terminami  30 czerwca lub 30 listopada.

Prawo do wypłaty świadczeń specjalnych przysługuje pracownikowi pod warunkiem trwania stosunku pracy w chwili wypłaty i nie znajdowania się w okresie wypowiedzenia.

4. Czy istnieją sytuacje, w których należy zwrócić dodatek?

Wypowiedzenie przez pracownika umowy przed 31 marca zobowiązuje go do zwrotu Weihnachtsgeld.

5. Jakiej sumy możesz się spodziewać?

Wysokość dodatku uzależniona jest od długości nieprzerwanego stosunku pracy:

  • po 6 miesiącach pracy – 150 € brutto ,
  • 3-4 rok pracy – 200 € brutto,
  • Od 5 roku pracy – 300 € brutto.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

    Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.