Zanim wyjedziesz, 16 lutego 2022

Przed wyjazdem do Niemiec w celach zarobkowych warto poznać obowiązujące tam zasady dot. Covid-19.

Znajomość tych zasad sprawi, że poczujesz się pewniej w nowym otoczeniu i zminimalizujesz ryzyko zachorowania.

Jakie warunki musisz spełnić przy wjeździe na teren Niemiec?

– niezależnie od tego, czy posiadasz Unijny Certyfikat Covid, chcąc przekroczyć granicę niemiecką, musisz wysłać elektroniczne zgłoszenie wjazdu przez specjalną stronę internetową, która jest dostępna również w polskiej wersji: https://www.einreiseanmeldung.de/#/

– swobodnie przekroczyć granicę możesz, jeśli posiadasz Unijny Certyfikat Covid, a w przypadku jego braku, konieczne jest okazanie negatywnego wyniku testu (szybki test nie starszy niż 48h, PCR nie starszy niż 72h)

– jeśli posiadasz Unijny Certyfikat Covid, nie zostaniesz objęty kwarantanną, natomiast osoby z negatywnym wynikiem testu wykonanego przed wjazdem mimo wszystko muszą odbyć 10-dniową kwarantannę, którą można skrócić do 5 dni po zrobieniu kolejnego testu Covid-19 już na terenie Niemiec

Czy są jakieś wyjątki od kwarantanny?

Wyjątki od kwarantanny są przewidziane dla:

– osób, które przebywały w obszarze wysokiego ryzyka (np. w Polsce) przez mniej niż 24 godziny, lub wjeżdżają na teren Niemiec na okres do 24 godzin

– osób, które są tzw. Grenzpendler lub Grenzgänger, z zastrzeżeniem, że ich obecność w pracy jest pilnie potrzebna i niezbędna do utrzymania procesów operacyjnych*

– osób, które w przypadku pobytów krótszych niż 72 godziny przebywały w Niemczech lub na obszarze wysokiego ryzyka w związku z odwiedzinami krewnych pierwszego stopnia, małżonka nie pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub partnera życiowego

– osób, które przebywały na obszarze wysokiego ryzyka przez okres do 5 dni z pilnych i niecierpiących zwłoki powodów związanych z pracą lub z powodu szkolenia czy studiów, lub którzy wjeżdżają do Niemiec z tych właśnie powodów.

*Grenzpendler – to osoba zamieszkująca w Republice Federalnej Niemiec, która z konieczności przemieszcza się do swojego miejsca pracy regularnie podróżuje do tego miejsca i regularnie co najmniej raz w tygodniu powraca do swojego miejsca zamieszkania

*Grenzgänger – to osoba zamieszkująca za granicą, która wjeżdża obowiązkowo do Republiki Federalnej Niemiec w celu wykonywania zawodu, odbycia studiów lub szkolenia i która regularnie co najmniej raz w tygodniu powraca do swojego miejsca zamieszkania

 

Zobacz nasze oferty pracy

 

Jak długo są ważne certyfikaty Covid-19?

Niemcy dostosowali ważność certyfikatów do unijnych wytycznych. Zgodnie z nimi rozróżniamy między:

  1. a) certyfikatem ozdrowieńca, który w DE od 01.02.2022 jest ważny tylko 3 miesiące, przy czym start jego ważności przypada na 28. dzień, a koniec na 90. dzień po otrzymaniu pozytywnego wyniku
  2. b) certifikat poszczepionkowy – od 01.02.2022r. okres uznawania unijnego cyfrowego świadectwa szczepienia to 270 dni po zakończeniu szczepienia podstawowego. Cyfrowe świadectwo szczepienia UE staje się ponownie ważne po zakodowaniu szczepienia uzupełniającego, niezależnie od odstępu czasu pomiędzy szczepieniem podstawowym, a szczepieniem uzupełniającym.

Unijne cyfrowe świadectwo szczepień, w którym podano, że ostatnie szczepienie w celu uzupełnienia szczepień podstawowych miało miejsce ponad 270 dni temu, traci ważność. Przykład: Cyfrowe świadectwa szczepień UE, w których jako datę ostatniego szczepienia uzupełniającego szczepienie podstawowe podano dzień 6 maj 2021 r. straciły ważność 05.02.2022r.

Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji i rozwiejemy Twoje wszelkie wątpliwości. Skontaktuj się z nami!

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

    Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Agencja Pracy Sp. z o. o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Agencja Pracy Sp. z o. o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.