Formalności, 22 czerwca 2017

 

Jaka jest wysokość podatku drogowego w Niemczech? (Kraftfahrzeugsteuer, w skrócie Kfz-Steuer)

Kwota podatku drogowego w Niemczech zależna jest od dwóch czynników:

  • klasy zanieczyszczeń pojazdu
  • pojemności silnika pojazdu

Im więcej spalin emituje pojazd i im większy ma silnik, tym wyższa będzie opłata. Podatek jest większy w przypadku silników z napędem diesla, niż np. w benzynowych. Wyjątek w tej metodzie naliczania podatku drogowego stanowią auta z tzw. silnikami Wankla – w tym przypadku wielkość silnika nie ma wpływu na wysokość podatku. Bierze się tu pod uwagę ilość koni mechanicznych.

Opodatkowanie samochodu z silnikiem benzynowym wynosi 2 Euro za każde rozpoczęte 100 cm³ pojemności. W przypadku diesla to aż 9,50 Euro za każde rozpoczęte 100 cm³ pojemności. Kwota wolna od podatku przy emisji spalin 120g/km dla samochodów zarejestrowanych do 2011 roku, 110g/km dla samochodów zarejestrowanych od 2012 roku oraz 95g/km dla samochodów zarejestrowanych od 2014r. Za każdy kolejny g/km naliczony jest podatek w wysokości 2 Euro. Zwykle kwota roczna wynosi 100-150 Euro.

Czy Polacy muszą płacić podatek drogowy w Niemczech?

Podatek drogowy w Niemczech jest obowiązkiem, który dotyczy także polskich kierowców, jeśli poruszają się regularnie po drogach na terenie tego kraju. Osoby posiadające firmy oraz pracownicy zatrudnieni za zachodnią granicą powinni dokonać tej opłaty. Co więcej, to na nich spoczywa obowiązek uzyskania informacji kiedy, gdzie i w jakiej wysokości podatek należy opłacić. Kierowca nie otrzyma żadnego urzędowego powiadomienia ani ponaglenia, ale nie zwalnia go to z obowiązku. Dotyczy to także aut, które nie zostały przerejestrowane w Niemczech i poruszają się wciąż na polskich tablicach rejestracyjnych. Podczas kontroli drogowej kierujący powinien pokazać dokument potwierdzający zapłacenie podatku od samochodu na rzecz niemieckiego urzędu skarbowego.

Zobacz nasze oferty pracy w Niemczech

Kiedy obowiązuje podatek drogowy?

Niemieckie prawo drogowe przewiduje, że jeśli kierowca spędza na terenie Niemiec ponad połowę roku, czyli co najmniej 183 dni, zobowiązanych jest do zapłacenia podatku, nawet jeśli wciąż posiada polski dowód rejestracyjny.

Istnieje w niemieckim orzecznictwie fragment, który pozbawia polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech prawa do okresu przejściowego. Polak pracujący w Niemczech i korzystający w tym czasie z samochodu zarejestrowanego w Polsce, musi odprowadzić Kfz-Steuer od momentu zamieszkania w Niemczech, a nie jak podają niektóre źródła, dopiero po pół roku.

 

Orzeczenie FG Hamburg z dnia 14.4.2011, numer sprawy: 2 K 246/10 w sprawie podatku od pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych.

 

Treść orzeczenia:

„Samochód osobowy z zagranicy podlega niemieckiemu podatkowi od pojazdów silnikowych, jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Niemczech i samochód jest do jego dyspozycji w zakresie użytkowania. Zwolnienie podatkowe określone w § 3 Nr. 13 KraftStG jest nieskuteczne, jeśli pojazd jest użytkowany przez osoby, które posiadają w kraju (w Niemczech) miejsce zamieszkania lub stałego pobytu.”

Oryginalna treść orzeczenia:

„Ein ausländischer PKW unterliegt der deutschen Kraftfahrzeugsteuer, wenn der Halter seinen Wohnsitz in Deutschland hat und das Auto ihm zur Nutzung zur Verfügung steht. Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 13 KraftStG entfällt, wenn das Fahrzeug von Personen benutzt wird, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.“

Zameldowanie się w Urzędzie Meldunkowym w Niemczech oznacza, że pracownik ma niemieckie miejsce zamieszkania. Zgodnie z nową Federalną Ustawą Meldunkową (Bundesmeldegesetz) obowiązek meldunkowy trzeba dopełnić w przeciągu 2 tygodni od przybycia do Niemiec. Inaczej grozi nam kara do 1.000 euro.

Podatek drogowy w Niemczech – kto jest zwolniony?

Z podatku drogowego w Niemczech zwolnieni są turyści, osoby przyjeżdżające w celu odwiedzenia krewnych lub osoby przybywające do kraju w innym celu, ale okazjonalnie. Konieczność zapłaty nie dotyczy również pracowników sezonowych, jeśli ich łączny czas pobytu za granicą nie przekroczy 183 dni w roku.

Jakie są konsekwencje niezapłacenia podatku drogowego?

Nieuiszczenie podatku jest złamaniem prawa. Kierowca, który się go dopuści, musi liczyć się z wysokim mandatem. Co więcej, jeśli nieprawidłowość zostanie wykryta podczas kontroli, to urząd skarbowy i służba celna mogą wysłać wezwanie do zapłaty zaległego podatku wraz z naliczonymi odsetkami. Kwoty te mogą dochodzić nawet do kilku tysięcy Euro. Policja ma także prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Kto może uzyskać zwolnienie z podatku drogowego?

Automatycznemu zwolnieniu z obowiązku podatku drogowego podlegają auta elektryczne na okres 5 lub 10 lat. Zwolnienie otrzymuje się od pierwszego dnia rejestracji pojazdu. Auta zarejestrowane w okresie od 18.05.2011 do 31.12.2015 otrzymują zwolnienie podatkowe na 10 lat, a samochody zarejestrowane w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2020 dostają zwolnienie podatkowe na 5 lat.

Czy opłacając Kfz-Steuer wymaga przerejestrowania samochodu?

Nie. Opłacenie Kfz-Steuer opłacamy również za . Niemiecka ustawa o podatku od pojazdów silnikowych w paragrafie 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG wyraźnie wskazuje, że podatkowi od pojazdów silnikowych podlega posiadanie zagranicznych pojazdów do użytku na drogach publicznych. Zatem zagraniczne samochody nadal pozostają na zagranicznych numerach, tj. samochody zarejestrowane w Polsce pozostają na polskich numerach rejestracyjnych.

 

Tutaj znajdziesz najnowsze oferty pracy w Niemczech.

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

    Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną MONDI sp. z o.o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez MONDI sp. z o.o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.